effektiv ledning - effektiva beslut

”Det är alltid värdefullt att tala med en person som kan lyssna, som ställer vettiga frågor och som förstår vad man säger”

Lars-Göran Ottosson, VD McCain Foods

”Jag hade ett bra och givande samarbete med Thomas, vi hade lätt att nå varandra och hans arbete med Radiumhemmets IT-strategi var till stor nytta för verksamheten”

Ulrik Ringborg, professor och chef för Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset

”Thomas’ arbete som ordförande för Solna Ju-jutsu har präglats av professionalism och engagemang och har lett till att klubben, från ett bottenläge, vuxit sig stark och livskraftig.”

Peter Schmidt, VD Schmidt Reklam, Instruktör 1 Dan Ju-jutsu

”Thomas’ erfarna och kunniga insatser gav väsentliga och värdefulla bidrag till IVA:s arbete med IT i sjukvården. Han kunde därtill medverka till att värdefull sakkunskap engagerades från Karolinska universitetssjukhuset i Solna som pedagogiskt tydligt visade under vilka ineffektiva och kostsamma administrativa betingelser man nu tvingas arbeta, samt hur man med kvalificerat och standardiserat ITstöd skulle kunna ändra på detta, och väsentligt underlätta både i direkta mötet med patient, och för- och efterarbetena därikring”

Thomas Glück, ledamot Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

”Thomas hejdar när man själv ångar på, han ger nya infallsvinklar, han vågar kritisera, han pekar på kritiska faktorer och han kommer på nya affärsmöjligheter”

Mattias Kellquist, VD Jajja Communcations AB

 
Hem   Bakgrund   Samarbete   Några kunder   Tjänster   Om ledarskap   Kontakt  
Webbdesign: Gef Design
thomas gut consulting | post@gut.se | 0704 84 12 03