Chefsrollen är en serviceroll

 

"Det är inte chefen som ska vara bäst på jobbet. Chefen ska ge medarbetarna förutsättningar och utrymme att bli det."

"Det är aldrig fel att misslyckas. Det är alltid fel att försöka dölja det."

"En av chefens uppgifter är utrikesministerns. Medarbetarna har rätt att kräva goda relationer till ledningen, styrelsen och omvärlden."

"Fundera på vad du vill ha beröm för och vem som ska ge dig det."

 

"Vanliga hinder för ett bra ledarskap är en önskan att vara kompis med medarbetarna, en strävan att vara omtyckt av alla medarbetare och en oro för att inte vara bäst på sakfrågorna."

"Hitta din ledarstil - härförare, tubklämmare, trädgårdsmästare, vallhund eller lejontämjare"


Läs mer om ledarskap i mina krönikor.

 
Hem   Bakgrund     Några kunder   Tjänster   Om ledarskap   Kontakt  
Webbdesign: Gef Design
thomas gut consulting | post@gut.se | 0704 84 12 03