Strategiseminarium

  • Vilka är era kritiska framgångsfaktorer idag?
  • Hur kopplar ni dem till affärsprocesserna?
  • Har alla i ledningen en gemensam bild av mål och strategier?

Tjänsten omfattar svar på dessa frågor genom en kort, koncentrerad insats.

Se Thomas erbjudande om Workshop inklusive rådgivning

Chef-att-hyra

Tjänsten omfattar ett tidsbegränsat ledarskap inför en förändring, inför en lucka i ledarskapet eller inför ett behov av att skapa en effektiv chefsroll för en verksamhet.

Samtalspartner - bollplank

Tjänsten omfattar regelbundna möten för diskussioner, rådgivning och alternativa problemlösningar.
Tidningen Chef om mentorskap.

 

Projektledning

Tjänsten omfattar projektledning med betoning på ledning av projektet (snarare än resursförstärkning inom sakområden). Insatsen resulterar i en effektiv och fokuserad projektledning med uppmärksamhet på hot och möjligheter på ett tidigt stadium. Ett alternativ är rollen som professionell ordförande i projektets styrgrupp.

Specialområden inom ledarskap

Tjänsten omfattar de flesta frågor som träffar chefer på olika nivåer såsom affärsutveckling, effektivitet, effektivt förändringsarbete, konfliktlösning.

Läs Thomas' krönikor om ledarskap

Kostnadsfri timme

Nytta för dig? På mindre än en timme kan vi se om det finns förutsättningar för ett givande samarbete. Välkommen att boka ett möte. Du får värdefull information även om vi inte går vidare.


Hem   Bakgrund   Samarbete   Några kunder   Tjänster   Om ledarskap   Kontakt  
Webbdesign: Gef Design
thomas gut consulting | post@gut.se | 0704 84 12 03