effektiv ledning - effektiva beslut

 

Är din ledningsgrupp effektiv?

Fokuserar ledningsgruppen på såväl nytta som produktivitet?

Är frågeställningarna tydliga och strukturerade?

Är besluten konsistenta med en gedigen strategi?

Känner du dig bekväm i chefsrollen?

 

Känner du trygghet och säkerhet i dina beslut?

Litar du på att viktiga projekt går i mål på tid och kostnad?

Är de kritiska framgångsfaktorerna kopplade till affärsprocesserna?

Läs Thomas' krönikor om ledarskap

In English

 

en erfaren och neutral samtalspartner

Hem   Bakgrund   Samarbete   Några kunder   Tjänster   Om ledarskap   Kontakt  
Webbdesign: Gef Design
thomas gut consulting | post@gut.se | 0704 84 12 03