effektiv ledning - effektiva beslut

”Chefer är hårt pressade i dag. De har inte tid att ägna sig åt teorier om ledarskap och kanske tillbringa dagar på en kursgård. De har krav på sig att nå uppsatta mål och vill ha resultat direkt.

...

Det affärsinriktade mentorskapet fokuserar på utvecklingen av chefen som ledare i just den roll och det företag där han eller hon verkar, inte enbart på chefens personliga utveckling

...

Chefen ska kunna ta upp alla slags problem med sin mentor; därför är ett viktigt krav i det affärsinriktade mentorskapet att mentorn ska vara neutral i förhållande till företaget där chefen arbetar.”

Tidningen Chef No.1 2005

 
Hem   Bakgrund   Samarbete   Några kunder   Tjänster   Om ledarskap   Kontakt  
Webbdesign: Gef Design
thomas gut consulting | post@gut.se | 0704 84 12 03